De Damascener Club Nederland (DCN) is 25 september 1993 opgericht naar aanleiding van het initiatief van Ben Kocken en Wybe van der Hoek.

Secretariaat: Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden, 0610100320.

Maak via secretaris een e-mail verbinding met de secretaris.

Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar.

Banknummer NL 75 INGB 0650411315 ten name van P. Langenkamp penningmeester.

Maak via penningmeester een e-mail verbinding met de penningmeester.

Het bestuur wordt gevormd door:

Willem Datema, voorzitter, Flintenpad 55, 7761 AR Schoonebeek, 0524-532008.

Jerry Hoekman, secretaris, Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden, 0610100320.

Piet Langenkamp, penningmeester, Prieswijk 115, 7916 RL Elim, 0528-351328.

Willem de Wal, bestuurslid, Alde Dyk 54, 8407 AG Terwispel, 0513-571602.

Ondersteuning:

Rasbegeleider: Ben Kocken.

Webmaster: Wybe van der Hoek.

De club:

De DCN heeft circa 20 leden en houdt eenmaal per jaar een clubvergadering. De laatste jaren wordt de clubvergadering bij een liefhebber thuis gehouden, waaraan leden en geïnteresseerden deelnemen. Ook komen partners van de leden mee, die dan een eigen programma hebben. Fokkers nemen jonge dieren mee die door een van onze clubkeurmeesters worden gekeurd en besproken. Na afloop van het vergaderdeel en de dierbespreking wordt een hapje, veelal in de vorm van een barbeque, en een drankje genuttigd. Het blijken zeer gezellige dagen te zijn. Verder geeft de DCN een jaarboekje uit met wetenswaardigheden en organiseert zij club- en districtshows. De DCN heeft goede contacten met de Damascener Club Deutschland (DCD) ter bevordering van Europese uniformiteit.

Ere leden: Wybe van der Hoek (ere voorzitter), Ben Kocken en Piet Langenkamp.

Nieuws.

Clubdag 2019

De clubdag 2019 is gepland op zaterdag 7 september 2019 om 11.00 u bij Ben Kocken, Noord Parallelweg 32, 5707 AX Helmond. Telefoon 0492549243.

Clubdag DCN zaterdag 8 september 2018.

De jaarvergadering annex clubdag van de Damascener Club Nederland heeft plaatsgevonden op zaterdag 8 september 2018 bij Willie Lambers in Nieuw-Schoonebeek. Hierna een fotoverslag.

Een overzicht van de meegebrachte duiven.

Piet Langenkamp benoemd tot erelid.

Piet Langenkamp met de oorkonde als erelid.

Ben Kocken met zijn gewonnen prijs op de clubshow in Amersfoort 2017.

Willem Datema met zijn gewonnen prijs op de clubshow in Amersfoort 2017.

Willem Datema met de oorkonde voor een jonge doffer op de SNN show 2017.

De vergadering bewondert enkele werkstukken van Wybe.

Hierna enkele geshowde dieren.

Kopstudie van de bovenstaande duif.

Een van de vier gekrasten.

Aandacht voor de keelbelijning.

Kopstudie van de bovenstaande duif.

Kopstudie van bovenstaande duif.

De winnende jonge duivin van Ben Kocken.

Kopstudie van de winnende duivin.

Ben Kocken bespreekt de dieren.

Ook Lassie luistert aandachtig mee.

De partners hadden 's middags een eigen programma.

Een prachtige tuin.

Met mooie en goed geventileerde hokken.

Het koud en warm buffet was voortreffelijk verzorgd.

Het was een zeer geslaagde dag, Willie en dochter bedankt voor de gastvrijheid!!

 

Zweite rassebezogene Europaschau für Damascener 2018

Op 6 en 7 januari 2018 heeft deze show plaatsgevonden, ondergebracht bij de Bramgau-Taubenschau, Lutterdamm 85, 499565 Bramsche, Duitsland. Er zijn 186 dieren ingezonden, waaronder 45 gekrasten. De 4 Nederlandse inzenders waren: Willem Datema, Willy Lambers, Piet Langenkamp en Ben Kocken met uitstekende resultaten. De dieren zijn gekeurd door de keurmeesters Willem de Wal, Gerhard Springmeyer en Gerhard Wenke. In totaal werd 11 keer het predicaat V en 20 keer het predicaat HV gegeven, dit als indicatie voor de aanwezige kwaliteit.

Volière met dieren van Jörg Platte en Rene Stephan samen met Ben Kocken, met de prijs voor Ben voor 4 HV dieren.

Hieronder "slechts" enkele topdieren.

Man oud, Rene Stephan.....................Man jong, Claudia Köster

Man jong, Willem Datema..................Vrouw jong, Andreas Mai

Man jong, Bernd Schmidt. .................Man jong, Walter Braak

Vrouw jong, Rene Stephan.................Vrouw jong, Andreas Mai

Vrouw jong, Rene Stephan.................Man oud, Martin Linnemannstöns

Man oud, Ben Kocken........................Vrouw oud, Piet Langenkamp

Man oud, Ben Kocken.