De Damascener Club Nederland (DCN) is 25 september 1993 opgericht naar aanleiding van het initiatief van Ben Kocken en Wybe van der Hoek.

Secretariaat: Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden, 0610100320.

Maak via secretaris een e-mail verbinding met de secretaris.

Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar.

Banknummer NL 75 INGB 0650411315 ten name van P. Langenkamp penningmeester.

Maak via penningmeester een e-mail verbinding met de penningmeester.

Het bestuur wordt gevormd door:

Willem Datema, voorzitter, Flintenpad 55, 7761 AR Schoonebeek, 0524-532008.

Jerry Hoekman, secretaris, Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden, 0610100320.

Piet Langenkamp, penningmeester, Prieswijk 115, 7916 RL Elim, 0528-351328.

Willem de Wal, bestuurslid, Alde Dyk 54, 8407 AG Terwispel, 0513-571602.

Ondersteuning:

Rasbegeleider: Ben Kocken.

Webmaster: Wybe van der Hoek.

De club:

De DCN heeft circa 20 leden en houdt eenmaal per jaar een clubvergadering. De laatste jaren wordt de clubvergadering bij een liefhebber thuis gehouden, waaraan leden en geïnteresseerden deelnemen. Ook komen partners van de leden mee, die dan een eigen programma hebben. Fokkers nemen jonge dieren mee die door een van onze clubkeurmeesters worden gekeurd en besproken. Na afloop van het vergaderdeel en de dierbespreking wordt een hapje, veelal in de vorm van een barbeque, en een drankje genuttigd. Het blijken zeer gezellige dagen te zijn. Verder geeft de DCN een jaarboekje uit met wetenswaardigheden en organiseert zij club- en districtshows. De DCN heeft goede contacten met de Damascener Club Deutschland (DCD) ter bevordering van Europese uniformiteit.

Ere leden: Wybe van der Hoek (ere voorzitter), Ben Kocken en Piet Langenkamp.

Nieuws.

Jubileumshow DCN 2019 ondergebracht bij SNN

In 2019 bestaat de DCN meer dan 25 jaar. Daarom een jubileumshow, die zal worden gehouden bij de Sierduivenshow Noord Nederland (SNN) in het Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3 te Drachten. Deze show vindt plaats op 8 en 9 november 2019. Zie voor meer informatie over deze show de volgende link: Sierduivenshow Noord Nederland (www.sierduivenshownoordnederland.nl). Er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen alsmede voor iedere inzender van Damasceners.

Clubdag 2019

De clubdag 2019 is gepland op zaterdag 7 september 2019 om 11.00 u bij Ben Kocken, Noord Parallelweg 32, 5707 AX Helmond. Telefoon 0492549243.

Keistadshow Amersfoort november 2018

Keurmeester Han Voerman
MO geband 7 dieren
1e 96 Ben Kocken ,en 1x 95
2e 96 Piet langenkamp en 1x 94, 1x 90
Jerry Hoekman 1x 93
Willie Lambers 1x 92

VO geband 9 dieren
1e 97 Leon Kocken
2x 96 Ben Kocken
2x 94 Piet Langenkamp
2x 93 Piet Langenkamp

MJ geband 11 dieren
1e en 2e 96, 1x 94 Ben Kocken
2x 94 Combinatie Carpe Diem
2x 94, 1x92 Willem Datema
1x 95 Jerry Hoekman
1x 94, 1x 90 Willie Lambers

VJ geband 13 dieren
1x 96, 1x95 Combinatie Carpe Diem
2x 94, 1x93 Willem Datema
1x 96, 1x 95,1x94 Piet Langenkamp
1e - 2x 96, 1x 94 Ben Kocken
1x 96 Jerry Hoekman
1x 93 Willie Lambers

MO gekrast 1 dier
1x 95 Jerry Hoekman

VO gekrast 1 dier
1x 95 Jerry Hoekman

Leon Kocken met de winnende Vrouw Oud kooi 380 met 97 punten!

Hieronder afbeeldingen van enkele dieren onder vermelding van het kooinummer, het aantal behaalde punten en de eigenaar.

368 MO 96 Ben Kocken

376 VO 96 Ben Kocken

377 VO 96 Ben Kocken

380 VO 97 Leon Kocken

386 MJ 96 Ben Kocken

388 MJ 96 Ben Kocken

392 VJ 96 Comb Carpe Diem

398 VJ 96 Piet Langenkamp

403 VJ 96 Jerry Hoekman

405 MO 95 Jerry Hoekman

Europashow in Messecenter Herning Denemarken 2018

Inschrijven voor een Europese show vergt een behoorlijke voorbereiding.
Hoeveel en welke dieren zend je in? Entingsbewijzen en de gezondheidsverklaring moeten in orde zijn. Ik had deze zomer al besloten om 4 Damasceners in te schrijven en heb de show, samen met mijn vrouw, bezocht.
- Een korte impressie.
De dieren zijn, op maandag 5 november 2018 met een transport, georganiseerd door de KLN en NBS, vanuit Ede vervoerd naar Herning.
Dinsdagmorgen werden de dieren ingekooid en op woensdag en donderdag gekeurd.
De opening was vrijdagmorgen om 11.00 uur en een pil van een catalogus (536 pagina’s) lag klaar.
Het totaal aantal ingezonden dieren was 28.000, verdeeld over duiven, hoenders, konijnen, cavia’s, kwartels, ganzen, etc.. Er was ook een afdeling met zangvogels en parkiet-achtigen en het Europees  kampioenschap "Kaninchen-hop". Elk land had zijn eigen stand en Nederland z’n Holland house, waar men de catalogus kon afhalen met een deelnemersmedaille en een button met de Nederlandse driekleur. Je was als Nederlander duidelijk herkenbaar.
Wij zijn vrijdagmorgen vanuit Schoonebeek naar Denemarken vertrokken en waren om 18.00 uur op ons logeeradres. 's Avonds aten wij in een restaurant en zagen een Herning-ganger met een catalogus. Deze mocht ik inzien en zag dat mijn duiven 93, 95, 95 en 96 punten hadden gescoord. Zaterdagmorgen zijn wij naar Herning getogen. We keken onze ogen uit, enorme hallen met daarin - per hal verdeeld - de diersoorten. Bij de ingang van de Messe hing een grote plattegrond, zodat men kon zien waar men de dieren kon vinden. De duiven zaten in hal E, met daarin ongeveer 100 verschillende rassen en diverse kleurslagen. Aangekomen bij de Damasceners zag ik op de keurkaart dat mijn doffer 96 punten had en niet 93, zoals vermeld in de catalogus. Mijn twee doffers hadden 95 en 96 punten en beide duivinnen idem dito.
Ben Kocken kwam met een doffer oud tot 95 en met een duivin oud op 95 punten.
Het totaal aantal ingezonden Damasceners was 50, waarvan 40 geband en 10 gekrast. Verdeeld over: Nederlandse inzenders: Ben Kocken(2) en Willem Datema(4), Deense inzenders: Bent Zacho(6) en Jorgen Nielsen(4), Duitse inzenders: Karl Degel(20), Winfred Völlinger(4) en Jörg Haake met 10 gekraste Damasceners. De gekaste Damasceners stonden allemaal te koop voor € 144,- per stuk, behalve een oude doffer, deze had 97 punten. Een oude duivin met 97 punten van Karl Degel werd bekroond met de Europa - Medaille.
- Keurmeester bij de Damasceners was Casper Werson uit Italië.

In Denemarken kennen ze geen AVG, alle inzenders staan met naam, adres en telefoonnummer in de catalogus vermeld.
Op ons logeeradres was ook een jong stel uit Thüringen, zij deden mee aan de Europese wedstijden Kaninchen-hop. Je weet niet wat je ziet. De konijnen leggen een parkoers af als waren het paarden. Deelnemers aan dit evenement kwamen uit Duitsland, Zwitserland, Tsjechië en Scandinavië. Nederlandse deelnemers ontbraken. Ik heb mij laten vertellen dat deze sport bij ons is verboden, dierenmishandeling. Ik kan mij er iets bij voorstellen, de beestjes worden door hun baasjes bijna dood geknuffeld.
Zondagmiddag om 14.00 uur mochten de dieren worden uitgekooid, ze waren er wel aan toe om weer naar hun eigen hok te gaan. Zes dagen van huis en twee keer een lange reistijd is voor de dieren geen kattenpis. Het uitkooien verliep snel en zonder problemen. Wij vertrokken om 14.30 uur en waren, ondanks de regen en oponthoud bij Hamburg, om 10.00 uur weer thuis.

Maandagmorgen hebben wij de puntentelling in de catalogus gecontroleerd en toen bleek dat ik, met 382 punten bovenaan had moeten staan, dus 3 punten meer dan in de catalogus vermeld. Ik heb met de voorzitter van de NBS gebeld en gevraagd of dit kan worden gerectificeerd. Daarna heb ik een mail naar hem verzonden met een copy van de beoordelingskaarten. Hij heeft beloofd actie te ondernemen. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.

Op het internet is veel te zien en te zoeken. Google: Europashow Herning 2018.

Willem Datema, 13 november 2018

En zo is het afgelopen:

Clubdag DCN zaterdag 8 september 2018.

De jaarvergadering annex clubdag van de Damascener Club Nederland heeft plaatsgevonden op zaterdag 8 september 2018 bij Willie Lambers in Nieuw-Schoonebeek. Hierna een fotoverslag.

Een overzicht van de meegebrachte duiven.

Piet Langenkamp benoemd tot erelid.

Piet Langenkamp met de oorkonde als erelid.

Ben Kocken met zijn gewonnen prijs op de clubshow in Amersfoort 2017.

Willem Datema met zijn gewonnen prijs op de clubshow in Amersfoort 2017.

Willem Datema met de oorkonde voor een jonge doffer op de SNN show 2017.

De vergadering bewondert enkele werkstukken van Wybe.

Hierna enkele geshowde dieren.

Kopstudie van de bovenstaande duif.

Een van de vier gekrasten.

Aandacht voor de keelbelijning.

Kopstudie van de bovenstaande duif.

Kopstudie van bovenstaande duif.

De winnende jonge duivin van Ben Kocken.

Kopstudie van de winnende duivin.

Ben Kocken bespreekt de dieren.

Ook Lassie luistert aandachtig mee.

De partners hadden 's middags een eigen programma.

Een prachtige tuin.

Met mooie en goed geventileerde hokken.

Het koud en warm buffet was voortreffelijk verzorgd.

Het was een zeer geslaagde dag, Willie en dochter bedankt voor de gastvrijheid!!

 

Zweite rassebezogene Europaschau für Damascener 2018

Op 6 en 7 januari 2018 heeft deze show plaatsgevonden, ondergebracht bij de Bramgau-Taubenschau, Lutterdamm 85, 499565 Bramsche, Duitsland. Er zijn 186 dieren ingezonden, waaronder 45 gekrasten. De 4 Nederlandse inzenders waren: Willem Datema, Willy Lambers, Piet Langenkamp en Ben Kocken met uitstekende resultaten. De dieren zijn gekeurd door de keurmeesters Willem de Wal, Gerhard Springmeyer en Gerhard Wenke. In totaal werd 11 keer het predicaat V en 20 keer het predicaat HV gegeven, dit als indicatie voor de aanwezige kwaliteit.

Volière met dieren van Jörg Platte en Rene Stephan samen met Ben Kocken, met de prijs voor Ben voor 4 HV dieren.

Hieronder "slechts" enkele topdieren.

Man oud, Rene Stephan.....................Man jong, Claudia Köster

Man jong, Willem Datema..................Vrouw jong, Andreas Mai

Man jong, Bernd Schmidt. .................Man jong, Walter Braak

Vrouw jong, Rene Stephan.................Vrouw jong, Andreas Mai

Vrouw jong, Rene Stephan.................Man oud, Martin Linnemannstöns

Man oud, Ben Kocken........................Vrouw oud, Piet Langenkamp

Man oud, Ben Kocken.